Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Prezentare Generală

Tradiția Departamentului de Litere și Limbi Străine coincide cu istoria învățământului superior modern particular din București, redeschis după anul 1989.

Facultatea de Filologie a fost înființată în primăvara anului 1990.

Departamentul de Litere şi Limbi Străine a evoluat ca urmare a eforturilor de adecvare la cerinţele societăţii româneşti şi la progresele cunoaşterii. 

De la înfiinţare şi până în prezent, Departamentul de Litere şi Limbi Străine s-a constatat a fi o parte  instituţională modernă a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, perfect sincronizată cu instituţii similare din Europa de prestigiu şi cu autoritate în societatea românească. 

Competenţa profesorilor şi calitatea studenţilor asigură performanţa activităţilor de învăţământ şi de cercetare.

După anul 1990, Departamentul de Litere şi Limbi Străine a recuperat acele componente ale tradiţiei pierdute în perioadă anterioară şi, în acelaşi timp, a continuat procesul de modernizare prin dialogul cu societatea şi prin reintegrarea în circuitul european.