Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Asociatia Studentilor Hyperion

Asociația Studenților Hyperion

Înființată în anul 2010, cu ajutorul și sprijinul Universității Hyperion din București, Asociația Studenților Hyperion (ASH) a venit în ajutorul studenților, pentru a-i ajuta în comunicarea cu profesorii, cu conducerea universității și în rezolvarea oricăror probleme pe care le-ar putea întâmpina pe parcursul anilor de studiu.

Începând din anul 2013, ASH a dobândit și personalitate juridică pentru a putea organiza mai ușor activități în interesul și cu ajutorul studenților, pentru a putea fi mai bine organizată și să poată reprezenta mai bine studenții în relațiile din afara Universității.

Asociația Studenților Hyperion din Universitatea Hyperion din Bucureşti are ca scop susţinerea intereselor generale ale absolvenţilor și studenţilor facultăţilor acestei universităţi, privind asistența și îndrumarea de specialitate în domeniile studiate, promovarea schimburilor stiinţifice şi culturale cu alte ţări, stimularea valorilor cultural-ştiinţifice, precum şi dezvoltarea activităţilor de cercetare, educaţie, învăţământ şi cursuri de formare profesională, coaching, training sau mentoring în diferite domenii, singură sau în asociere cu alte organizații sau instituții care activează în același domeniu de interes.

Principalul obiectiv al ASH este STUDENTUL și rezolvarea tuturor problemelor pe care acesta le poate întâmpina, dar și promovarea acestuia în relațiile cu Universitatea sau în afara acesteia.

 

Despre Noi

INSCRIERI: 

Înscrie-te!