Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Dotări și Facilități

Pliant-Litere-2024

Taxele de studii pentru specializarea Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) sunt moderate, plătibile în patru rate, iar reduceri de taxă sunt oferite începând cu anul al II-lea de studiu, studenţilor cu medii de peste 9,50.

Regulamentul UHB privind acordarea burselor de studiu şi a altor forme de sprijin material.

Oferta educaţională: vă rugăm să consultaţi şi acest link, pentru informaţii ajutătoare:

https://www.hyperion.ro/stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii/romana-lb-moderna

Activităţile specializării Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) se desfășoară în clădirile universităţii – (Corp A şi B) din Calea Călăraşilor nr.169 din Bucureşti –  în 4 amfiteatre/săli de curs, 9 săli de seminar şi 1 laborator de limbi moderne. O parte din sălile de curs sunt dotate cu aparatură specializată şi calculatoare conectate la Internet.

Peste 5000 de volume de specialitate pot fi consultate în Biblioteca Universității Hyperion, inclusiv la sala de lectură aflată la subsolul corpului B al universității, precum şi în biblioteca Departamentului de Litere şi Limbi Străine de la et. 5 al aceleiaşi clădiri.

CATALOGUL CĂRŢILOR DEPARTAMENTULUI DE LITERE ŞI LIMBI STRĂINE

CATALOGUL REVISTELOR DEPARTAMENTULUI DE LITERE ŞI LIMBI STRĂINE

 

d

 

De asemenea, studenţilor departamentului nostru le sunt repartizate anual locuri de cazare în căminul universităţii.

CĂMINUL STUDENŢESC:

https://www.hyperion.ro/structura-si-organizare/cazare-studenti

Regulamentul de ordine interioară al căminului Hyperion

Prezenta sălii de conferinţă, a centrelor de cercetare şi a sălii de lectură vin în completarea creării unei atmosfere care ajută tinerii să se integreze în lumea universitară. Socializarea se poate face într-o atmosferă relaxantă oferită de bufetul universităţii.

PDF Embedder requires a url attribute