Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Bun venit!

Departamentul de Litere şi Limbi Străine din cadrul Universităţii Hyperion

univ_hyperion

Misiunea programului de studiu (specializării) „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)” este didactică – de pregătire a specialiştilor, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniu – pentru perfecţionarea în continuare a acestuia.

Programul (specializarea) „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)” are ca obiectiv formarea unor absolvenţi competitivi, superior calificaţi, pentru a participa la dezvoltarea comunicării interlingvistice în plan european şi mondial, prin asigurarea unei pregătiri temeinice, în concordanţă cu dinamica schimbărilor.

Realizarea unei pregătiri curente şi de perspectivă a absolvenţilor, atât teoretică, cât şi practică, care să permită acestora desfăşurarea unor activităţi didactice, reprezintă una dintre liniile directoare ale activităţii educaţionale, desfăşurate în cadrul programului (specializării) „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ,  JAPONEZĂ)”.

Însuşirea de către absolvenţi a noţiunilor, conceptelor şi tehnicilor de înţelegere a conţinuturilor comunicării în diverse limbi, dar şi edificarea abilităţilor de traducere, constituie obiective majore, care fac posibilă integrarea acestora în mediul concurenţial autohton, european şi mondial, prin eficientizarea sporită a activităţilor menţionate.