Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Cercetare stiintifica

În cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea academică şi în cadrul unui Centru de cercetare ştiinţifică. Sub egida acestui centru au fost elaborate lucrări de referinţă pentru cercetarea filologică care apar în publicaţii ştiinţifice ale Departamentului de Litere şi Limbi Străine, publicate atât la Editura Victor a universităţii noastre, cât şi la alte edituri de prestigiu. Au apărut publicaţii de specialitate: pentru început Analele Facultăţii de Filologie, din anul 1990 şi ulterior, din anul 2010, Revista Hypercultura. De asemenea, Departamentul de Litere şi Limbi Străine a înfiinţat Cercul ştiinţific al studenţilor filologi – Mircea Eliade”.

The online JOURNAL

j

CERCETARE STIINTIFICA CORP PROFESORAL

 

Raport-de-cercetare-stiintifica-Litere-Hyperion-2023