Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Eliberarea în regim de urgenţă a diplomei de finalizare a studiilor

 

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţa de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma, conţine semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

În situaţii bine motivate, când în străinătate nu este recunoscută adeverinţa de absolvire, diploma de finalizare a studiilor poate fi eliberată în regim de urgenţă. Cererea pentru eliberarea diplomei în regim de urgenţă, împreună cu dovada achitării taxei se depun la Biroul eliberări diplome.

Atenţie:

Înainte de a solicita eliberarea diplomei în regim de urgenţă, vă rugăm să contactaţi Biroul eliberări diplome pentru a verifica dacă sunt disponibile formularele tipizate necesare pentru întocmirea diplomelor.