Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii, solicitate în vederea vizării actelor de studii de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea apostilării acestora sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul acestora se prezintă la Biroul Eliberări Diplome cu următoarele documente:

  • cerere pentru eliberarea adeverinţei;
  • actele de studii pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora;
  • dovada plăţii taxei pentru eliberarea adeverinţei (taxa se achită la Casieria Universităţii).