Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Program de consultații

PROGRAMUL DE CONSULTAŢII  AL CADRELOR  DIDACTICE DE LA SPECIALIZAREA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

SEMESTRUL  II, 2017-2018

TITULARI

Prof. univ. dr. Jianu Maria Magdalena – marţi 18-20

Conf. univ. dr. Bacalu Filip – miercuri 18-20

Conf. univ. dr. Bara Mariana – marţi 18-20

Conf. univ. dr. Cristescu Ioan – joi 16-18

Conf. univ. dr. Istrate Sandra-Lucia – joi 18-20, vineri 18-20

Lect. univ. dr. Mureşanu Ştefan Lucian – luni 18-20

Lect. univ. dr. Perţa Cosmin Adrian – marţi 18-20

Lect. univ. dr. Simionescu-Panait Andrei – vineri 16-18

Lect. univ. dr. Sion Andreea Ştefana – miercuri 17-19, joi 16-18

Lect. univ. dr. Sîrbu Otilia Argentina – miercuri 18-20

Lect. univ. dr. Anghel Camelia – joi 17-19

ASOCIAŢI

Lect. univ. dr. Georgescu Sorina – joi 18-20

 

==========

 

PROGRAMUL DE CONSULTAŢII  AL CADRELOR  DIDACTICE DE LA SPECIALIZAREA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

SEMESTRUL  I, 2017-2018

TITULARI

Prof. univ. dr. Jianu Maria Magdalena – luni 18-20

Conf. univ. dr. Bacalu Filip – joi 18-20

Conf. univ. dr. Bara Mariana – marţi 18-20

Conf. univ. dr. Cristescu Ioan – vineri 16-18

Conf. univ. dr. Istrate Sandra-Lucia – marţi 18-20, joi 18-20

Lect. univ. dr. Mureşanu Ştefan Lucian – luni 18-20

Lect. univ. dr. Perţa Cosmin Adrian – marţi 18-20

Lect. univ. dr. Simionescu-Panait Andrei – marţi 16-18

Lect. univ. dr. Sion Andreea Ştefana – marţi 14-16, miercuri 17-19

Lect. univ. dr. Sîrbu Otilia Argentina – joi 18-20

ASOCIAŢI

Lect. univ. dr. Anghel Camelia – joi 17-19

Lect. univ. dr. Georgescu Sorina – joi 18-20