Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituţiei o cerere însoţită de următoarele documente:

  • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;
  • actul de studii în cauză – dacă acesta este deteriorat parţial sau plastifiat sau există o copie xerox a acestuia;
  • declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
  • certificatul de naştere în original în vederea certificării conformităţii cu originalul sau în copie legalizată;
  • două fotografii ale titularului actului – realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă, color, format 3×4 cm;
  • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (taxa se achită la Casieria Universităţii).

Duplicatul unui act de studii se eliberează o singură dată!

Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de o lună de la data depunerii documentelor la Biroul Eliberări Diplome.

RECOMANDĂRI:

  • Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii.
  • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi/ sau apostilării acestora.