Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Corpul profesoral

Personalităţi culturale de prestigiu şi creatori de şcoală în domeniul filologiei au ţinut cursuri în amfiteatrele şi în sălile noastre de clasă: prof. univ. dr. doc. Dim Păcurariu, prof. univ. dr. doc. Grigore Brâncuş, acad. dr. Sabina Ispas, prof. univ. dr. Angela Hondru, prof. univ. dr. Mariana Tuţescu, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, prof. univ. dr. Nicolae Raţă, prof. univ. dr. Mihai Mutu, prof. univ. dr. Ion Rotaru, prof. univ. dr.  Iulia Haşdeu, prof. univ. dr. Irina Panofv etc.

Într-o Românie aflată în plin proces de modernizare, profesorii de la Departamentul de Litere şi Limbi Străine constituie o echipă cu un înalt grad de pregătire, aflată în dialog permanent cu societatea, prin prezenţele publicistice ori prin participarea la viaţa socială şi culturală, cuvântul lor sporind prestigiul şi autoritatea Departamentului de Litere şi Limbi Străine în faţa opiniei publice. Cadrele didactice ale departamentului fac parte din colegii redacţionale ale unor însemnate reviste de cultură şi specialitate, din asociaţii profesionale, instituţii de prestigiu etc.

Echipa noastră actuală este formată din:

Prof. univ. dr.  Jianu Maria Magdalena – CV Jianu

Conf. univ. dr.  Bacalu Filip – CV Bacalu

Conf. univ. dr.  Bara Mariana- CV Bara

Conf. univ. dr.  Istrate Sandra Lucia – CV Istrate

Lector univ. dr. Anghel Camelia – CV Anghel

Lector univ. dr.  Mureşanu Ştefan Lucian

Lector univ. dr. Perţa Cosmin – CV Perta

Lector univ. dr. Simionescu-Panait Andrei – CV Simionescu

Lector univ. dr. Sion Andreea – CV Sion

Lector univ. dr. Sîrbu Argentina Otilia