Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Admitere

Informații Generale

 

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 – 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universității, Calea Călărași nr. 169, sectorul 3, București.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat@hyperion.ro

        
        Acte necesare înscrierii la cursuri universitare de licență
 • Diplomă de bacalaureat + copie legalizată (sau adeverință de bacalaureat în copie legalizată);
 • Foaie matricolă liceu (copie legalizată);
 • Certificat de naștere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox carte de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Taxă de înscriere: 100 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

        Admiterea se face pe bază de medie (media examenului de bacalaureat și nota obținută la chestionar).
 
        Acte necesare înscrierii la cursuri universitare de masterat
 • Adeverință absolvent cu licență – pentru absolvenții promoției curente (până la eliberarea diplomei de licență);
 • Diplomă de licență (original și copie legalizată);
 • Supliment diplomă (original și copie legalizată);
 • Diplomă de bacalaureat (original și copie legalizată);
 • Certificat de naștere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox carte de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Taxă de înscriere: 100 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Admiterea se face pe bază de interviu.