Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Tutori de an

TUTORI DE AN  2016 – 2017

ANUL I –  Lect.univ.dr. Iuliana MATACHE

ANULII – Lect.univ.dr. Stefan Lucian MURESANU

ANUL III – Lect.univ.dr. Carmen DOMINTE

TUTORI DE AN  2015 – 2016

ANUL I –  Lect.univ.dr. Stefan Lucian MURESANU

ANULII – Lect.univ.dr. Carmen DOMINTE

ANUL III – Conf.univ.dr. Cristian-Tiberiu POPESCU