Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Regulament privind sustinerea examenelor finale: licenta si disertatie

Va rugam sa consultati documentul de mai jos:

REGULAMENT ŞI METODOLOGIE PRIVIND CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMEN DE LICENŢĂ, DIPLOMĂ ŞI DIZERTAŢIE –
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI:

Regulament org examene finalizare studii