Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Home

 

Campus Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

http://www.hyperion.ro/facultatea-stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii/dep-litere-si-limbi-straine

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. SANDRA-LUCIA ISTRATE        PRODECAN : Lect.univ.dr. ELENA TOMA


Director de Departament : Lect.univ.dr. ANDREEA SION

Contact – LITERE și LIMBI STRĂINE
  • Limba Română – O Limbă Modernă
    (Engleză, Franceză, Japoneză)
  • +4 021-323.55.93
  • litere @ hyperion.ro
Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

Limba şi Literatura ROMÂNĂ – O Limbă şi Literatură Modernă (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, JAPONEZĂ)

zi, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare: 2300 LEI – AN I; 2100 LEI – AN II; 2100 LEI – AN  III.

 

 

COMUNICARE INTERCULTURALĂ ŞI TRADUCERE PROFESIONALĂ

zi, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei